• Otvorenosť

    V našej komunite dostane priestor každý. Prinášame vzdelávanie, inovácie pre všetky typy vlasov a podporu všetkým podnika­teľským modelom.

  • Nekompliko­vanosť

    Ponúkame jednoduché riešenia pre komplexné účesy, aby mohol každý strihať a farbiť s dôverou.

  • Pestrofareb­nosť

    Prinášame farbu do vášho života s povznášajúcou kultúrou podpory a optimizmu.

tím matrix

Spoznajte našich školiteľov

Inšpirujeme každého kaderníka, aby: Premýšľal. Veril si. Sníval. Bol odvážny. Tak, aby každý mohol strihať, farbiť a upravovať účesy s dôverou.

Zistiť viac

Moja profesia ma veľmi baví a preto sa moja práca stala mojím koníčkom.

Zuzana Uličná